Sk / En

Trnava III

Lokalita projektu Trnava III. je umiestnená medzi komunikáciou juhovýchodného obchvatu mesta Trnava C I/51 a pozemkom automobilky PSA.

Celková výmera lokality je 25 500 m2. Areál je zo stavebného hľadiska pomenovaný ako Sektor C1.

Spoločnosti TOP Development, a.s. bolo vydané územné rozhodnutie na Sektor C1, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.04.2008, pre umiestnenie stavby:

EBP Sektor C1 Trnava
„Komplex administratívnych, obchodných a skladových objektov“

EBP sektor C1 Trnava bude tvoriť samostatný areál pozostávajúci z administratívneho objektu pôdorysného tvaru písmena U a obchodno – skladovacieho objektu tvaru písmena L. Dominantným objektom areálu z pohľadu od komunikácie I/51 bude reklamný pútač vysoký cca 15m.

« späť