Sk / En

Trnava II

Lokalita projektu Trnava II je umiestnená v atraktívnej polohe oproti závodu PSA, pri mestskom obchvate a v blízkosti diaľnice. V aktuálnom územnom pláne mesta Trnava je vedená ako priemyselná zóna s možným využitím pre výrobné priestory, logistické centrá, skladové terminály, multifunkčné priestory a oblasť služieb.

Spoločnosť TOP Development k lokalite vybudovala nové kompletné inžinierske siete a cestné napojenia, získala právoplatné rozhodnutie EIA a územné rozhodnutie pre výstavbu logisticko dodávateľského centra.

Celková výmera lokality je 280 000 m2. Areál je zo stavebného a funkčného hľadiska rozdelený na 4 sektory: B1, B2, B3 a B4. Celý areál je vo výlučnom vlastníctve spoločnosti TOP Development, a.s., s výnimkou 4172 m2 v sektore B1, ktoré boli odpredané investorovi.

Časť zo sektora B3 v celkovej výmere 23 000 m2 bola odpredaná investorovi. Od marca 2009 sa na danom území začali stavebné práce pre Predajňu a sklad nábytku.

7.3.2010 bol otvorený prvý SCONTO Nábytok na Slovensku.

V auguste 2010 nastali zmeny aj v sektoroch B1 a B2. V sektore B2 na pozemkoch vo výmere 5 136 m2, ktoré boli odpredané investorovi, vyrastie reštaurácia s kaviarňou. Odpredané boli aj pozemky vo výmere 4 209 m2 zo sektoru B1, na ktorých sa koncom roka 2010 začne výstavba ďalšej predajne nábytku.

26. 5. 2011 bola otvorená už druhá reštaurácia McDonald's v Trnave, avšak prvá s kaviarenskou časťou McCafé.

« späť