Sk / En

Šelpice-Nemečanka

Lokalita projektu Šelpice – Nemečanka sa nachádza v extraviláne obce Šelpice, vo vzdialenosti 2,2 km od Trnavy vedľa frekventovanej hlavnej cesty č.51 Trnava – Senica, t.j. smeru na Českú republiku. Je vedená ako priemyselná zóna s možným využitím pre výrobné priestory, logistické centrá, skladové terminály, multifunkčné priestory.

Spoločnosť TOP Development získala právoplatné rozhodnutie EIA a územné rozhodnutie pre výstavbu logisticko dodávateľského centra. V súčasnosti sú k pozemku vybudované všetky inžinierske siete.

Celková výmera lokality je 110 000 m2. Prvých 20 000 m2 bolo odpredaných investorovi – SKANSKA SK. Vo vlastníctve spoločnosti TOP Development, a.s. zostalo 90 000 m2.

V júli 2009 bola investorovi – STK Racing odpredaná časť pozemku vo výmere 10 005 m2. Vo vlastníctve spoločnosti TOP Development, a.s. zostáva cca 80 000 m2.

V júni 2011 bola investorovi - AMT Příbram, odpredaná časť pozemku vo výmere 20 000 m2, na vybudovanie prevádzky na spracovanie odpadového skla. Vo vlastníctve TOP Development, a.s. zostáva cca 60 000 m2.

« späť