Sk / En

Trnava I

Lokalita 225 000 m2 v Trnave pre služby, maloobchod
a zábavu. Viac...

Trnava II

Lokalita 280 00 m2 v Trnave pre služby, logistiku a priemysel. Viac...

Šelpice-Nemečanka

Lokalita 110 000 m2 vzdialená 2 km od Trnavy pre služby, logistiku a priemysel. Viac...

Trnava III

Lokalita 25 500 m2 v Trnave pre administratívu, služby a logistiku. Viac...