Sk / En

Profil spoločnosti

Developerská spoločnosť TOP Development, a.s. sa od svojho založenia koncom roku 2004 sústredila na oblasť akvizície a developmentu pozemkov pre logistické, priemyselné a obchodné projeky, ktorých nedostatok sa prejavil v súvislosti s mohutným vstupom zahraničných investícii na Slovensko.

Ťažiskom činnosti v prvých rokoch bolo získanie atraktívnych pozemkov v lokalite západného Slovenska a to hlavne v Trnavskom kraji, ktorý svojou strategickou polohou v blízkosti hlavného mesta, dobrým napojením na Rakúsko, Česku republiku a Maďarsko poskytuje investorom ideálne príležitosti investovania.

V rokoch 2005-2006 spoločnosť TOP Development získala pozemky v dvoch lokalitách o celkovej výmere 600 000 m2, z toho priamo v Trnave 490 000 m2 a neďalekej lokalite Šelpice-Nemečanka 110 000 m2. K pozemku v Trnave boli vybudované kompletné inžinierske siete v objeme 120 mil Sk. Zároveň bolo pre projekt obchodného centra v Trnave odpredaných 140 000 m2.

V súčasnosti spoločnosť TOP Development integruje investičnú, projektovú, stavebnú a správcovskú činnosť.

Ciele spoločnosti

Hlavným cieľom spoločnosti je poskytovať kompletný servis v oblasti realitných projektov.